Aula de francès

Francès a lESO

Être et avoir au présent

Next Post

Previous Post

26 Comments

 1. Pablo 8 novembre 2018

  Garçon vol dir nen

 2. Sergi Font Pérez 8 novembre 2018

  désolé vol dir sentir un sentiment

 3. Mateo_Villalobos_Moroni 8 novembre 2018

  Dessin vol dir disseny.

 4. Mateo_Villalobos_Moroni 8 novembre 2018

  Chaussure vol dir sabata.

 5. Nil C 8 novembre 2018

  Aujourd’hui ( actualment)

 6. Meritxell Carpintero Valldeneu 8 novembre 2018

  désolé est sentir-lamentar

 7. Sergi Font Pérez 8 novembre 2018

  fourmis vol dir formigues

 8. Nil C 8 novembre 2018

  Copain és amic i copine és amiga

 9. Carla Calzada 8 novembre 2018

  sujet est tema

 10. Carla Calzada 8 novembre 2018

  chagrin és desconsol/desconsolada

 11. Júlia Dörmer 8 novembre 2018

  lionceau vol dir petit lleó

 12. Júlia Dörmer 8 novembre 2018

  étoiles vol dir estrelles

 13. Júlia Dörmer 8 novembre 2018

  meilleur vol dir millor

 14. Joan 8 novembre 2018

  Clavier :
  (teclat)

 15. Nil C 8 novembre 2018

  robes és vestit

 16. Oriol Pascual 8 novembre 2018

  Jumelles vol dir bessones

 17. Júlia Dörmer 8 novembre 2018

  loin vol dir lluny

 18. Mateo_Villalobos_Moroni 8 novembre 2018

  Peur vol dir por

 19. Nora Lorenzo 10 novembre 2018

  coiffeur – perruquer
  faim-gana
  jouer-jugar

 20. Júlia Dörmer 10 novembre 2018

  peur vol dir por

 21. Júlia Dörmer 10 novembre 2018

  mignons vol dir bonics

 22. Júlia Dörmer 10 novembre 2018

  coiffeur vol dir perruquer o perruqueria

 23. Júlia Dörmer 10 novembre 2018

  parfois vol dir a vegades

 24. Júlia Dörmer 10 novembre 2018

  tromper vol dir equivocar,enganyar

 25. Júlia Dörmer 10 novembre 2018

  droit vol dir dret

 26. LAIA 29 janvier 2019

  étoiles vol dir: estrelles

Leave a Reply

© 2019 Aula de francès

Theme by Anders Norén